• ଫେସବୁକ୍
  • ୟୁଟ୍ୟୁବ୍-ଫିଲ୍
  • sns03
  • ଟ୍ୱିଟର

ଚାଇନାରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଫାଷ୍ଟେନରର ବଜାର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ବଡ |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ, ଚାଇନାର ଧାତୁ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ, ଏବଂ ଚାଇନାର ଶିଳ୍ପର କ୍ରମାଗତ ଅଗ୍ରଗତି, ଫାଷ୍ଟେନରର ଚାହିଦା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି | 2022 ମସିହାରେ, ଚାଇନାରେ ଧାତୁ ଫାଷ୍ଟେନରର ଉତ୍ପାଦନ 9.2893 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବଜାର ମାପ 116.514 ବିଲିୟନ ୟୁଆନ୍ ହେବ |

ଚାଇନାରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଫାଷ୍ଟେନର୍ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ଚାହିଦା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପର ବିଶାଳ ବଜାର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | 2022 ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ 1.217 ମିଲିୟନ କାର ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଏବଂ 12.057 ମିଲିୟନ କାର ବିକ୍ରି ହେବ |

ଫାଷ୍ଟେନର ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଫାଷ୍ଟେନର୍ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ electronic ଦ୍ୟୁତିକ ଶିଳ୍ପରେ ଫାଷ୍ଟେନରର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ସଂଖ୍ୟା 2021 ରେ ଫାଷ୍ଟେନରର ମୋଟ ବିକ୍ରିର 34.94% ହେବ |

ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଶିଳ୍ପ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପର ସମୃଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ଅଂଶର ପ୍ରାୟ 40% ଅଟେ | ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପର ବିଶାଳ ବଜାର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପରେ ବିଶ୍ global ର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କ୍ରୟ ଲେଆଉଟ୍ ଗଠନ ସହିତ, ୱୁର୍ଟେ, ଆଇଟିଡବ୍ଲୁ, ୟିଜିଏଟ୍, ନେଡର୍ସଲୋଭ୍ ସମେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ବଜାର ଅଂଶ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାଇନାରେ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି | ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସଂରଚନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସାଧାରଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ବ technical ଷୟିକ ସୀମା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍, ଏବଂ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜାର ଅଂଶ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଯୋଡା ଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍; ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଉଚ୍ଚ ବ technical ଷୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେତୁ, ବିଶେଷକରି 10.9 ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଧିକ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଫାଷ୍ଟେନର୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, କଞ୍ଚାମାଲ ସାମଗ୍ରୀ, ଥଣ୍ଡା ହେଡିଙ୍ଗ୍, ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବ technical ଷୟିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି | ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଜାର ମୁଖ୍ୟତ foreign ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ଦ୍ occupied ାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଖାସ୍ ଭଳି ମୂଳ ଅଂଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ଫାଷ୍ଟେନର୍ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ import ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନ -05-2023 |